menu

Dýcháním ke změnám vědomí

Category: Uncategorized

Dýchání je používáno po celá staletí v mnoha různých kulturách jako jeden z nejsilnějších prostředků ke změnám vědomí. Se svým dýcháním můžeme dělat různé věci, abychom svoje vědomí změnili. Můžeme ho měnit například zrychlením dýchání, zadržováním dechu nebo střídáním těchto dvou přístupů.

Některé z těchto způsobů změn vědomí jsou velmi extrémní. Například původní baptisté ve čtyřech nebo pěti lidech posílali zasvěcence k řece a drželi jim hlavu pod vodou, dokud se nepřiblížili k smrti, a poté je vytáhli zpátky nad hladinu.

Existují také velmi rafinované způsoby, jak měnit vědomí za pomoci dýchání, kdy nedochází ke změně skutečné rychlosti dýchání, ale existuje určitá kvalita pozornosti na dýchání. V některých východních duchovních tradicích – třeba konkrétně v zenu věnovali mniši velkou pozornost výdechu nebo naopak nádechu. Další způsoby najdeme také v mnoha jiných domorodých tradicích. Například eskymácké obřady nebo opičí zpěvy na Bali a tak dále.

Změnit vědomí pomocí dechu je vlastně velmi jednoduché. Jediné, co musíme udělat, je dýchat trochu rychleji, trochu hlouběji, s určitou kvalitou pozornosti, kde přesuneme pozornost od hlavy a myšlenek, od kognitivního procesu k tělu, k našemu dýchání. Po chvíli to hluboce začíná měnit vědomí.

Mnoho lidí, kteří zhluboka dýchají, jdou přímo do velmi uvolněného stavu. Čím více dýchají, tím více se cítí uvolnění, začnou vidět světlo, opouštět své tělo, cítí se spojeni s ostatními lidmi, s přírodou a mají jen krásné zážitky.

Při hlubokém dýchání se také velmi často objevuje mnoho silných emocí a vzniká napětí v různých částech těla. V lékařské literatuře nalezneme koncept tzv. hyperventilačního syndromu – myšlenka je taková, že když lidé rychleji a zhluboka dýchají, v rukách a nohách se jim objevují křeče – v lékařské literatuře se tyto křeče nazývají carpopedální.

V medicíně existují tendence to považovat za něco nežádoucího a doporučují se různé způsoby, jak křeče zastavit. Nicméně Stanislav Grof naopak chápe tento proces tak, že dýchání vytváří v organismu stav, kdy se objevují určitá stará napětí spojená s traumatickými situacemi. Tato hluboká napětí se začínají objevovat a projevovat. A vlastně tím, že je lidé znovu prožívají, se jich zbavují. To může velmi významně přispět k léčbě traumat a depresí.

Zdroj: YouTube video (Stan Grof about breathing)

< NEXT Pradávné dechové techniky Pradávné dechové techniky

PREV > Čtvercový dech Čtvercový dech