menu

Tag: pranayama

Pradávné dechové techniky

Category: UncategorizedTag: pranayama

Poprvé jsou dechové techniky zmiňované ve staroindických védách jako součást obřadních rituálů zvaných jadžna (v originále yajna). Středem rituálu byl oheň, zpívaly se mantry a konzumoval opojný nápoj zvaný soma. Védy (sanskrtsky véda znamená “vědění“) jsou významný a rozsáhlý soubor náboženských textů sepsaný v sanskrtu. Jejich vznik spadá do do védského období starověké Indie, přibližně 1700 – 1000 př. n. l. I […]