www.uciteldechu.cz

Změny v mozku během dýchání

Dýchání je často vnímáno jako něco automatického, jako například tlukot srdce. Ale nový výzkum ukázal, že vědomým dýcháním můžeme ovlivňovat náš mozek. Můžeme tak ovlivnit například naší koncentraci, kreativitu, uklidnění nebo emoční stabilitu.

Studie, kterou provedl Dr. Jose Herrero, ve spolupráci s Dr. Ashesh Mehtou, renomovaným neurochirurgem v NorthShore University Hospital na Long Islandu, začala pozorováním mozkové aktivity, když pacienti normálně dýchali.

Poté dostali pacienti jednoduchý úkol, který je měl rozptýlit – kliknutím na tlačítko, když se na obrazovce počítače objevily kruhy. To umožnilo Dr. Herrerovi pozorovat, co se děje, když lidé přirozeně dýchají a nezaměřují se na své dýchání. 

Poté bylo pacientům řečeno, aby vědomě zvyšovali rychlost dýchání a počítali dechy. Po této změně dýchání se změnila také aktivita mozku. Změny dechu v podstatě aktivovaly různé části mozku, s určitým překrýváním v místech zapojených do obou typů (automatického a vědomého) dýchání. 

Zjištění potvrzují dávnou moudrost, která je známá po tisíciletí: v době stresu nebo když je potřeba zvýšená koncentrace, může soustředění na dýchání skutečně měnit mozek. To má potenciální uplatnění u jednotlivců v různých profesích, které vyžadují extrémní soustředění a obratnost.

Skeny mozku pomocí metod CT a MRI (zdroj: physiology.org)

Zdroj: Quartz

Změny v mozku během dýchání
Scroll to top