menu

Žabička

Category: Uncategorized

Žába, žabička, ropucha, žabí jed, síla. To jsou slangové výrazy pro 5-MeO-DMT (5-methoxy-N,N-dimethyltryptamin). Je velmi silné psychedelikum. V přírodě se vyskytuje v malé míře v některých rostlinách, a v poměrně velké míře v jedu některých živočišných druhů, především určitých druhů ropuch. Například Bufo alvarius. V Jižní Americe bývá používán k náboženským/rituálním účelům jako entheogen. Například Bufo alvarius. 5-MeO-DMT je možno vyrobit synteticky, a vzhledem k relativní jednoduchosti reakce je tato metoda z důvodu zvyšující se celosvětové poptávky upřednostňována.

5-MeO-DMT je mezi uživateli často užívána pro své antidepresivní a závislost potlačující účinky. Současné výzkumy naznačují, že 5-MeO-DMT je schopen léčit závislost a depresi. Některé výzkumy dokonce demonstrovali neurogenezi.

Účinky nastupují do několika vteřin po vdechnutí a trvají několik minut. Jsou srovnatelné s účinky DMT, ale produkují méně vizuálních halucinací. Časté jsou po požití pocity kompletní nicoty či prázdnoty nebo naopak vesmírné jednoty.

Ve velkých dávkách se doporučuje “konzumovat” pouze zkušeným psychonautům. Začínající uživatelé by měli postupovat velmi obezřetně!

Účinky:

 • euforie
 • katarze
 • pocit jednoty – splynutí se vším
 • úzkost
 • změněné vnímání času
 • znovuprožívání vzpomínek (tzv. flashbacky)
 • ztráta ega
 • ztráta vědomí
 • zvýšená sebereflexe
 • zvýšené prožívání emocí
 • odlišné vnímání gravitace
 • stažení svalů
 • ztráta koordinace

Více je možné nastudovat například na Wikipedii.

PREV > Střídání nosních dírek během dne Střídání nosních dírek během dne