menu

Category: Uncategorized

Historie užívání psychedelik na území Česka

Category: Uncategorized

První lidé, kteří na území dnešního Česka užívali halucinogeny, byli pravděpodobně příslušníci neolitických kmenů zhruba před 8 tisíci lety. Biochemik, mykolog a antropolog Alois Pokorný (1826–1886) porovnával stylizace a ornamenty neolitického umění s uměleckými díly, vytvořenými ve stavech změněného vnímání navozeného psychedeliky. Dospěl k závěru, že jsou si velmi podobné, ne-li dokonce totožné. Podle něho […]

4 kroky k rychlejšímu učení

Category: Uncategorized

Tento protokol k rychlejšímu učení vychází z nejnovějších poznatků fyziologie a neurobiologie. Učení je ideální skloubit s ultradiánním rytmem, který trvá zhruba 90minut. Učením myslím studium, četbu, poslech podcastů nebo získávání motorických dovedností, například hraní na housle, trénink stojky nebo bekhendu. 1 krok – dostat se do stavu klidu a pozornosti Do tohoto stavu se […]

Jak zlepšit výkonnost a regeneraci

Category: Uncategorized

Jedním ze základních parametrů pro zvýšenní výkonnosti a regenerace je TĚLESNÁ TEPLOTA. Pokud ji na základě nejnovějších poznatků biologů ze Stanfordu dovedeme správně regulovat, můžeme rapidně zvýšit výkonnost a regeneraci. Tyto poznatky navíc nemusíme využívat jen pro trénink, ale také pro ochlazování v letních měsících, které jsou právě před námi. Tak se do toho pusťme. […]

Jiný kraj, stejný dech

Category: Uncategorized

Každý významný psychospirituální systém usilující o pochopení lidské povahy, již od úsvitu historie považoval dech za významný článek spojující tělo, psýché a ducha. Svědčí o tom význam slov, kterých se v mnoha jazycích používá pro označení dechu. Ve starověké indické literatuře slovo prána znamená nejen dech a vzduch, ale také posvátnou esenci života. Podobně i v […]

Oshovo zamyšlení

Category: Uncategorized

DÝCHÁNÍ Je-li dýchání v pořádku, jde všechno ostatní hladce. Dýchání je život. Ale lidé ho opomíjejí, nevěnují mu pozornost. A každá změna, která se má stát, se stane jen prostřednictvím změny vašeho dýchání. Lidé dýchají špatně, protože celá společnost je založena na nesprávných zakladech, představách, postojích. Například když dítě pláče, říká mu matka, že nemá […]

Dechový žebřík

Category: Uncategorized

Často se poslední dobou procházím s kočárkem po vsi a jedu si dechový žebřík. Tři kroky postupný nádech, tři kroky postupný výdech (2x). Čtyři kroky nádech, čtyři kroky výdech (2x). Pět kroků nádech, pět kroků výdech (2x). A tak dále a tak dále. A pak zase zpátky. Někdo to udýchá do 8, někdo do 10, […]

Být v rovnováze

Category: Uncategorized

Kalíšek Ayahuascy už dopíjí vedle mě sedící Jim a mě buší srdce jako o závod. Buchbuchbuch. Frekvence určitě přes stovku. Jsem nervózní. Už brzy se spojím s babičkou a bude mi ukazovat, na čem mám pracovat, co mám v životě řešit, kam směřovat. Může mě zavést do nejtemnějších hlubin, ale také ukázat nejzářivější světlo. Je […]

Dýchání podložené vědou

Category: Uncategorized

Doba 21. století s sebou přináší nemalé nároky na duševní odolnost a schopnost přizpůsobit se rychlým změnám, se kterými se nejen jako jednotlivci, ale i jako společnost mnohdy setkáváme zcela poprvé. Ocitáme se ve světě, který je díky technologiím v mnoha rovinách úzce propojen, a přesto jsme i díky nim v osobní a názorové sféře […]

Dýchání a neuroplasticita

Category: Uncategorized

Dýcháním můžeme lehce změnit náš stav. Buď do stavu soustředění a bdělosti, nebo do velmi klidného uvolněného stavu. Jak je to možné? Díky jednomu vnitřnímu orgánu připojenému k našemu mozku. Bránici. Bránice funguje nestále. Při každém nadechnutí. Je to kosterní sval, stejně jako biceps nebo kvadriceps. Můžeme ji ovládat dobrovolně. Nejenže hýbe plícemi, ale také […]

Dechový trénink ve virtuální realitě

Category: Uncategorized

Virtuální realita (VR) je v nynější době často využívanou metodou v léčbě a  prevenci duševních onemocnění. Příkladem mohou být aplikace pro léčbu fobií, úzkostných poruch, poruch příjmu potravy, ale i pro trénink relaxace, meditace a kognitivních schopností či sociálních dovedností u osob s autismem. Například Aplikace VR BREATHing, kterou vyvíjí NUDZ společně s Xlab. Uživatel se pokouší následovat stanovený rytmus 1 : […]