menu

Category: Uncategorized

Pradávné dechové techniky

Category: UncategorizedTag: pranayama

Poprvé jsou dechové techniky zmiňované ve staroindických védách jako součást obřadních rituálů zvaných jadžna (v originále yajna). Středem rituálu byl oheň, zpívaly se mantry a konzumoval opojný nápoj zvaný soma. Védy (sanskrtsky véda znamená “vědění“) jsou významný a rozsáhlý soubor náboženských textů sepsaný v sanskrtu. Jejich vznik spadá do do védského období starověké Indie, přibližně 1700 – 1000 př. n. l. I […]

Dýcháním ke změnám vědomí

Category: Uncategorized

Dýchání je používáno po celá staletí v mnoha různých kulturách jako jeden z nejsilnějších prostředků ke změnám vědomí. Se svým dýcháním můžeme dělat různé věci, abychom svoje vědomí změnili. Můžeme ho měnit například zrychlením dýchání, zadržováním dechu nebo střídáním těchto dvou přístupů. Některé z těchto způsobů změn vědomí jsou velmi extrémní. Například původní baptisté ve […]

Čtvercový dech

Category: Uncategorized

Doba trvání – 3 minuty Čtvercový dech nám Pomáhá se uklidnit a koncentrovat. Můžete ho praktikovat v sedě i v leže. Důležité je dýchat zhluboka, ideálně do břicha. Jako všechny dechové techniky vychází z Pranayamy (Samavritti). Je znám také pod názvy box nebo equal breathing. V Česku se často používá název krabicový dech, ale podstatu podle […]